Zastosowanie

 

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą Firma Handlowo Usługowa "Ol-Mot" s.c. z  siedzibą w 99-300 Kutno ul. Warszawskie Przedmieście 38d zarejestrowaną pod NIP: PL7751971512, REGON: 610387515 zwaną dalej „Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów zwanych dalej „Kupującymi”, o ile odrębne zawarte w formie pisemnej umowy, nie stanowią inaczej, w takim przypadku pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu mają postanowienia takich umów.

Opisy Produktów
 

 1. Dane techniczne i inne informację zawarte w katalogach, materiałach, opisach lub podawane w innych okolicznościach przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie orientacyjny , poglądowy i nie stanowią one informacji handlowej o towarze. Ewentualne niezgodności mogą pojawić się z nieprawidłowych danych dostarczanych przez producentów lub innych nie zamierzonych przez Sprzedawcę przyczyn

Współpraca
 

 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy przez Kupującego poprzez e-sklep jest dokonanie prawidłowej rejestracji.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową

Zamówienia
 

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia  poprzez
  - e-sklep www.olmotkutno.pl
  - telefonicznie  : 732-950-732
  - osobiście w siedzibie firmy: 99-300 Kutno ul. Warszawskie Przedmieście 38d
 2. Korzystanie z e-sklepu wymaga zalogowania się poprzez podanie właściwego loginu i hasła.
 3. Wszystkie ceny widoczne w e-sklepie są cenami brutto.
 4. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało zrealizowane przez Sprzedawcę.
 5. Za realizację zamówienia rozumiemy jego przyjęcie, potwierdzenie, zapakowanie i wysłanie towaru na podany przez   Klienta w zamówieniu adres.
 6. Termin realizacji zamówień krajowych to zazwyczaj  od jednego do czterech dni roboczy . Zamówienia składane do godziny 12:00  (wyjątek stanowi Sobota, Niedziela oraz ustawowe święta) realizowane są zazwyczaj jeszcze tego samego dnia, pod warunkiem, że jest to dzień roboczy.
 7. Zamówienie złożone po godzinie 12:00 może zostać przygotowane do transportu i wysyłki następnego dnia roboczego.
 8. W przypadku zamówienia towaru ponadgabarytowego (palet), czas realizacji jest uzgadniany indywidualnie z każdym klientem i wynosi do 7 dni roboczych oraz jest płatny.
 9. W przypadku zamówienia towaru typu burty, kpl burt towaru ponadgabarytowego, transport z LOGO Ol-Mot Kutno jest płatny ustalany indywidualnie z każdym klientem.
 10. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU BEZ FAKTURY LUB BEZ PARAGONU

Płatność
 

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób :
  - Gotówką do rąk przewoźnika , w przypadku zamówienia towaru za pobraniem
  - Przelewem na rachunek bankowy  Sprzedawcy ( Płatność Online - system przelewy24)
  - Kartą Kredytową (system przelewy24)
  - Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedającego lub gotówką u kierowcy LOGO Ol-Mot Kutno

Dostawa
 

 1. Towar zamówiony u Sprzedawcy wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Kupującemu lub przewoźnikowi
 3. W momencie odbioru przesyłki Kupujący, ma obowiązek do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby, która doręcza przesyłkę. Jeżeli Towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego
 4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy

 

Zwroty i reklamacje
 

 1. Zakupiony towar można zwrócić bez podania przyczyny 30 dni od daty zakupu
 2. W przypadku zwroty towaru, koszt przesyłki ponosi kupujący
 3. W przypadku reklamacji zakupionego towaru, koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący ale po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść kupującego, koszt przesyłki zostanie zwrócony przez sprzedającego w raz z kosztami poniesionymi przy zakupie towaru.
 4. Zwrot i reklamację należy wcześniej zgłosić drogą email na adres : olmotkutno@olmotkutno.pl lub telefonicznie w godzinach pracy pod numerem 732-950-732
 5. Adres do wysyłki - FHU Ol-Mot ul. Warszawskie Przedmieście 38d, 99-300 Kutno
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji 14 dni roboczych
 7. Środki ze zwrotu zostaną przelane na wskazany numer kont nie później jak 14 dni roboczych.

 

Postanowienia Końcowe
 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.eurokutno.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2023

Śledź nas na Facebooku